Nya kryptoregleringar i EU 2024: Vad investerare bör veta

Ett symptom av EUs kommande regelverk är att handel med kryptovalutor kommer synas extra noga av Skatteverket i årets deklaration.

Med introduktionen av nya regleringar inom EU för att reglera kryptomarknaden, står 2024 som ett betydelsefullt år för större reglering av digitala tillgångar. Dessa åtgärder syftar till att höja säkerheten och transparensen för investerare, men enligt Finansinspektionen (FI) i Sverige, är det inte en garanti för att de stora riskerna med kryptovalutahandel eliminerats.

Charlotte Fried vid FI har uttryckt oro över att investerare inte fullt ut förstår de risker som är associerade med kryptovalutor. Med bitcoin som nyligen nådde nya rekordnivåer, är det viktigt att påminna om den inneboende volatiliteten och de potentiella "smällarna" som kan följa. Enligt FI:s hushållsundersökning från 2023 hade omkring 6 procent av svenskarna investerat i kryptovalutor, vilket understryker behovet av ökad medvetenhet om dessa risker. Nya regleringar som MiCA (Markets in Crypto-Assets) och förstärkningar mot penningtvätt (AML/CFT) introduceras av EU i slutet av året. Dessa regleringar är avsedda att förbättra marknadens struktur och konsumentskydd, men FI menar att kryptovalutor fortfarande kommer att vara förknippade med betydande risker på grund av deras komplexitet och snabba prisförändringar.

I linje med dessa utvecklingar har Skatteverket annonserat att de kommer att syna handeln med kryptovalutor extra noga i årets deklarationer. Detta är en del av en bredare satsning där även uthyrning av bostad, inkomst av gigarbete, och e-handelsförsäljning ingår. Med detta i åtanke är det viktigt för alla som deltar i kryptovalutamarknaden att noga följa de gällande skattereglerna och rapportera sina transaktioner korrekt för att undvika potentiella problem med skattemyndigheten.

Viktiga datum att ha koll på för årets deklaration: den första dagen att deklarera digitalt (19 mars), sista dagen att godkänna deklarationen för att få skatteåterbäring i april (3 april), samt den sista dagen att deklarera (2 maj).

Införandet av EU:s nya kryptoregleringar markerar ett viktigt steg mot större säkerhet och transparens för investerare. Samtidigt som detta är ett välkommet framsteg, är det av yttersta vikt att investerare förstår och hanterar de risker som förblir. Skatteverkets fokus på kryptovalutatransaktioner i årets deklarationer betonar även vikten av att följa skattereglerna noggrant. Denna balansgång mellan att omfamna digitala valutamöjligheter och att lyssna till regulatoriska varningar är central för den som navigerar i kryptovärlden idag.

TEXT
Reception™ företagsrådgivning
info@receptionadvisory.se


Reception™ bloggar om allt från marknadsföring, företagande & entreprenörskap till finans & redovisning. Vi erbjuder företags- och skatterådgivning samt tjänster inom digitalisering. Vi föremedlar även verktyg för automation. Besök oss på www.receptionadvisory.se.