Inlägg

Visar inlägg från mars, 2024

Nya kryptoregleringar i EU 2024: Vad investerare bör veta

Bild
Ett symptom av EUs kommande regelverk är att handel med kryptovalutor kommer synas extra noga av Skatteverket i årets deklaration. Med introduktionen av nya regleringar inom EU för att reglera kryptomarknaden, står 2024 som ett betydelsefullt år för större reglering av digitala tillgångar. Dessa åtgärder syftar till att höja säkerheten och transparensen för investerare, men enligt Finansinspektionen (FI) i Sverige, är det inte en garanti för att de stora riskerna med kryptovalutahandel eliminerats. Charlotte Fried vid FI har uttryckt oro över att investerare inte fullt ut förstår de risker som är associerade med kryptovalutor. Med bitcoin som nyligen nådde nya rekordnivåer, är det viktigt att påminna om den inneboende volatiliteten och de potentiella "smällarna" som kan följa. Enligt FI:s hushållsundersökning från 2023 hade omkring 6 procent av svenskarna investerat i kryptovalutor, vilket understryker behovet av ökad medvetenhet om dessa risker. Nya regleringar som MiCA (Mar